Bàn Thắng

Danh sách vua phá lưới cập nhật hết ngày 12.06.2017

1 Bùi Hữu Phúc IBC 13
2 Trần Thanh Mộng Ngọc Hên 7
  Nguyễn Xuân Triều Đức Thắng GPRS 7
3 Phạm Văn Tài SBJ 6
Trần Minh Nhựt Đức Thắng GPRS 6
Lê Tuấn Anh Ngọc Hên 6
 4 Trương Văn Thái Đức Thắng GPRS 5
  Lưu Đằng Nam Hoàng Thứ 5
 5 Nguyễn Thái Hà Phần Mềm Vàng 4
  Nguyễn Lê Sáng Lộc Phúc 4
  Lê Văn Chung Đức Thắng GPRS 4
 6 Lê Trần Hữu Nhơn Hoàng Thứ 3
Nguyễn Minh Phụng IBC 3
Bùi Thanh Nhàn IBC 3
Huỳnh Văn Tuấn SBJ 3
Lê Phúc Vạn Đức Thắng GPRS 3