Bảng xếp hạng

Bảng A

Tổng kết
STTĐội bóng ThắngHòaThuaHiệu sốĐiểm
11. Phần Mềm Vàng 21047
22. Nguyên Dương 11124
33. Kim Mai 11124
44. Nam Sơn 012-81

BẢNG B

Tổng kết
STTĐội bóng ThắngHòaThuaHiệu sốĐiểm
11. IBC 210137
22. Ngọc Hên 210117
33. Ngọc Trai Hoàng Gia 102-33
44. O.T.E.C 003-210

BẢNG C

Tổng kết
STTĐội bóng ThắngHòaThuaHiệu sốĐiểm
11. Đức Thắng GPRS 300219
22. Hoàng Thứ 20116
33. Hưng Đức 102-73
44. PNJ 003-150

BẢNG D

Tổng kết
STTĐội bóng ThắngHòaThuaHiệu sốĐiểm
11. Sacombank – SBJ 11074
22. Lộc Phúc 11044
33. D.C 002-110