Bảng xếp hạng

Bảng A

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
11. Phần Mềm Vàng3 21095 00000 21047
22. Nguyên Dương3 11175 00000 11124
33. Kim Mai3 111119 00000 11124
44. Nam Sơn3 012513 00000 012-81

BẢNG B

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
11. IBC3 210174 00000 210137
22. Ngọc Hên3 210154 00000 210117
33. Ngọc Trai Hoàng Gia3 102710 00000 102-33
44. O.T.E.C3 003627 00000 003-210

BẢNG C

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
11. Đức Thắng GPRS3 300254 00000 300219
22. Hoàng Thứ3 2011110 00000 20116
33. Hưng Đức3 102613 00000 102-73
44. PNJ3 003116 00000 003-150

BẢNG D

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
11. Sacombank – SBJ2 11092 00000 11074
22. Lộc Phúc2 11073 00000 11044
33. D.C2 002314 00000 002-110