Danh mục

BẢNG B

ĐỘI IBC

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  13 – Thang Ngọc Minh  04 – Đỗ Hồng Thái  09 – Bùi Hữu Phúc

ĐỘI NGỌC HÊN

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  10 – Trần Thanh Mộng  05 – Lê Tuấn Anh  06 – Trao Giáo