Danh mục

BẢNG C

ĐỘI HƯNG ĐỨC

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  01 – Lê Tấn Lập  77 – Nguyễn Hải Đăng

ĐỘI PNJ

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  17 – Mai Văn Lâm  13 – Trần Đình Vĩnh Phát