Danh mục

Thẻ Vàng

Đội Ngọc Trai Hoàng Gia

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  12 –  Huỳnh Nhật Hào Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:   01 – Trần Thị   03 – Trần Minh Đại

Đội Kim Mai

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:   1 – Nguyễn Minh Trí   10 – Nguyễn Tấn Sỹ   11 – Nguyễn Văn...
Xem thêm

Đội IBC

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  13 – Thang Ngọc Minh  04 – Đỗ Hồng Thái  09 – Bùi Hữu Phúc Thẻ phạt...
Xem thêm

Đội Hưng Đức

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:  01 – Lê Tấn Lập  77 – Nguyễn Hải Đăng