Tin tức

ĐỘI IBC

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

 13 – Thang Ngọc Minh

 04 – Đỗ Hồng Thái

 09 – Bùi Hữu Phúc

Bình Luận

Bình Luận