Tin tức

ĐỘI KIM MAI

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

  1 – Nguyễn Minh Trí

  10 – Nguyễn Tấn Sỹ

  11 – Nguyễn Văn Quý

Bình Luận

Bình Luận