Tin tức

Đội Phần Mềm Vàng

Thẻ phạt – ngày 28-05-2017:

 23 – Lâm Trần Sang

 02 – Nguyễn Thái Hà

Thẻ phạt – ngày 03-06-2017:

 23 – Lâm Trần Sang ( Cấm thi đấu trận tiếp theo ngày 04-06-2017 )

 08 – Trần Nguyễn Quốc Thiên

 01 – Hoàng Nhât Huy

Bình Luận

Bình Luận