Lịch Thi Đấu

BẢNG A

Tháng Năm 2017

28 CN - 07:30
Kim Mai6-1Nam Sơn
SÂN 1
28 CN - 09:30
Phần Mềm Vàng1-0Nguyên Dương
SÂN 1

Tháng Sáu 2017

03 T7 - 16:00
Kim Mai3-3Phần Mềm Vàng
SÂN 1
03 T7 - 17:00
Nam Sơn2-2Nguyên Dương
SÂN 1
04 CN - 16:00
Kim Mai2-5Nguyên Dương
SÂN 1
04 CN - 16:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Nam Sơn2-5Phần Mềm Vàng
SÂN 2

BẢNG B

Tháng Năm 2017

28 CN - 07:30
O.T.E.C2-7Ngọc Trai Hoàng Gia
SÂN 2
28 CN - 09:30
IBC2-2Ngọc Hên
SÂN 2

Tháng Sáu 2017

03 T7 - 16:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016O.T.E.C2-10IBCGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 2
03 T7 - 17:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Ngọc Trai Hoàng Gia0-3Ngọc HênGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 2
04 CN - 17:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016O.T.E.C2-10Ngọc HênGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 1
04 CN - 17:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Ngọc Trai Hoàng Gia0-5IBCGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 2

BẢNG C

Tháng Năm 2017

28 CN - 07:30
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016PNJ0-9Đức Thắng GPRSGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 3
28 CN - 09:30
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Hoàng Thứ5-1Hưng ĐứcGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 3

Tháng Sáu 2017

03 T7 - 16:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016PNJ1-4Hoàng ThứGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 3
03 T7 - 17:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Đức Thắng GPRS8-2Hưng ĐứcGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 3
04 CN - 16:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016PNJ0-3Hưng ĐứcGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 3
04 CN - 16:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Đức Thắng GPRS8-2Hoàng ThứGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 4

BẢNG D

Tháng Năm 2017

28 CN - 07:30
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Lộc Phúc6-2D.CGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 4

Tháng Sáu 2017

03 T7 - 16:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Lộc Phúc1-1Sacombank - SBJGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 4
04 CN - 17:00
GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016Sacombank - SBJ8-1D.CGIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH KIM HOÀN * CÚP PHẦN MỀM VÀNG LẦN II - 2016
SÂN 3

VÒNG 1/8

Tháng Sáu 2017

10 T7 - 16:00
Phần Mềm Vàng0-7Ngọc Hên
TỨ KẾT 1
10 T7 - 16:00
Đức Thắng GPRS6-1Lộc Phúc
TỨ KẾT 2
10 T7 - 17:00
IBC4-0Nguyên Dương
TỨ KẾT 3
10 T7 - 17:00
Sacombank SBJ1-2Hoàng Thứ
TỨ KẾT 4

BÁN KẾT

Tháng Sáu 2017

11 CN - 16:00
NGỌC HÊN1-6ĐỨC THẮNG GPRS
BÁN KẾT 1
11 CN - 17:00
IBC5-3HOÀNG THỨ
BÁN KẾT 2

TRANH 3-4

Tháng Sáu 2017

18 CN - 16:00
Ngọc Hên8-2Hoàng Thứ
TRANH 3/4

CHUNG KẾT

Tháng Sáu 2017

18 CN - 17:00
Đức Thắng GPRS3-0IBC
CHUNG KẾT