Tag

đột kích

Đột kích…

“Nhân viên tôi đang làm việc mà sao anh chụp hình, anh muốn gì phải báo trước chứ sao đâu tự nhiên đến rồi đòi chụp hình, bên anh phức tạp quá, thôi không chơi nữa"...